• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Kolejne etapy budowy na terenie osiedla pomiędzy ul. (..)

Kolejne etapy budowy na terenie osiedla pomiędzy ul. Europejską a Polną w Oleśnicy

11 Kwietnia 2024

Wykonano już całą infrastrukturę podziemną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanał technologiczny, kabel oświetleniowy), zamontowano część słupów oświetleniowych. Ułożono nawierzchnię asfaltową na ścieżce pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Niemieckiej (będzie połączenie ścieżką pieszo – rowerową od ul. Ludwikowskiej, przez ul. Polną, ul. Niemiecką, ul. Belgijską do ul. Stawowej), ułożono też nawierzchnię chodników z kostki betonowej w ul. Duńskiej, częściowo w ul. Niemieckiej, Holenderskiej i Luksemburskiej.

Ułożono też warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej w ul. Niemieckiej a dzisiaj układana jest warstwa wiążąca nawierzchni asfaltowej w ul. Francuskiej na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej.

Obecnie Wykonawca układa elementy brzegowe jezdni w pozostałych ulicach (w ul. Włoskiej, ul. Holenderskiej) i nawierzchnię chodników z kostki betonowej w ul. Luksemburskiej i Włoskiej.

Doccelowo ul. Niemiecka, ul. Francuska i ul. Włoska będą wykonane w nawierzchni asfaltowej, a ul. Duńska, ul. Luksemburska, ul. Holenderska i ul. Grecka, będą wykonane w nawierzchni z kostki betonowej.

Przewidwany termin zakończenia prac to 02.09.2024 r. Został on przedłużony z 02.04.2024 r. ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych).

Koszt inwestycji obecnie wynosi 24.746.302,13 zł brutto, z czego 19.333.450,00 zł. pochodzi z promesy z Polskiego Ładu. Koszt wzrósł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (m.in. wzmocnienie gruntu stabilizacją, dodatkowe przyłącza kanalizacji deszczowej do działek pod zabudowę wielorodzinną, dodatkowy drenaż odwadniający odcinki pasa drogowego w ul. Niemieckiej i Włoskiej, przebudowa istniejących studni kanalizacyjnych).

droga asfaltowa

droga asfaltowa

do góry