• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/EKO Oleśnica/Program - Czyste powietrze

czyste powietrze program

listekCZYSTE POWIETRZE - to wieloletni rządowy program dotacyjny którego celem jest:

 • poprawa jakości powietrza
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

Program obowiązuje do 2029 roku.

dotacje

listekNarzędziem w osiągnięciu tych celów jest:

- dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w wariancie podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania), takich jak:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż:
 1. mikroinstalacji fotowoltaicznej
 2. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 3. ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca w/w zakresu:
 1. audyt energetyczny (po wykonaniu audytu możesz uzyskać maksymalną kwotę dotacji przy kompleksowej termomodernizacji budynku)
 2. dokumentacja projektowa
 3. ekspertyzy

Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok)
 • o minimum 40%

Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1.200 zł nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wariantu (podstawowy/podwyższony/najwyższy) oraz od zakresu przedsięwzięcia. Może wynosić nawet do 135.000 złotych.

informacja o dofinansowaniu

listekAdresaci programu

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania - osoby, których podstawa obliczenia podatku w PIT rocznym nie przekracza 135.000 złotych
 • uprawnionych do PODWYŻSZONEGO poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1.894 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym 
 • uprawnionych do NAJWYŻSZEGO poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1.090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym 

listekFormy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 • dotacja z prefinansowaniem

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

listekKrok po kroku

Zdobądź wiedzę - zapoznaj się ze szczegółami naboru (programem, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami wypełniania, regulaminem naboru).

Zbadaj potrzeby budynku - określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie - nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, na bieżąco. Wniosek składamy:

 • najlepiej drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poprzez portal.wfosigw.wroclaw.pl lub stronę internetową www.czystepowietrze.gov.pl,
 • w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub do Urzędu Miasta Oleśnicy (punkt konsultacyjny).

wniosek online

Najpierw warto jednak zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. Pamiętaj o dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Zawarcie umowy o dofinansowanie - w przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.

Złóż wniosek o płatność - środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach (w przypadku najwyższego dofinansowania w pięciu transzach). Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia należy wystąpić o odpowiednie zmiany w umowie.

Zakończenie przedsięwzięcia - wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, podlegają kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków.

Okres trwałości przedsięwzięcia - wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku, w liczbie nie mniejszej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

Szczegóły o programie i dofinansowaniach oraz o tym co „krok po kroku” należy zrobić, aby je pozyskać znajdują się na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfosigw.wroclaw.pl

OBLICZ DOTACJĘ

OBLICZ DOTACJĘ

Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Oleśnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach miejskiego programu OLEŚNICA ZASILANA NATURĄ i rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Punkt znajduje się w Ratuszu, na parterze przy wejściu. Jest czynny w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 534 197 214. Udzielimy informacji, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-03-11 Czyste Powietrze broszura.pdf
ilość pobrań: 1065
Czyste Powietrze broszura.pdf 0.93MB zobacz
pdf 2021-03-11 koszty podstawowe dofinansowanie.pdf
ilość pobrań: 980
koszty podstawowe dofinansowanie.pdf 157.62KB zobacz
pdf 2021-03-11 koszty podwyższone dofinansowanie.pdf
ilość pobrań: 935
koszty podwyższone dofinansowanie.pdf 156.95KB zobacz
xlsx 2023-04-27 1871_informacje-dla-gmin-dane-o-programie-czyste-powietrze-stan-na-30092022 (1).xlsx
ilość pobrań: 161
1871_informacje-dla-gmin-dane-o-programie-czyste-powietrze-stan-na-30092022 (1).xlsx 20.18KB -
xlsx 2023-04-27 1892_informacje-dla-gmin-dane-o-programie-czyste-powietrze-stan-na-31122022 (1).xlsx
ilość pobrań: 150
1892_informacje-dla-gmin-dane-o-programie-czyste-powietrze-stan-na-31122022 (1).xlsx 19.51KB -
pdf 2023-05-05 BROSZURA-–-wzor-–-format-A5-–-obowiazuje-od-03.01.2023-–-drukarka-PDF.pdf
ilość pobrań: 312
BROSZURA-–-wzor-–-format-A5-–-obowiazuje-od-03.01.2023-–-drukarka-PDF.pdf 5.11MB zobacz
pdf 2023-05-05 ULOTKA-–-wzor-–-format-A5-–-obowiazuje-od-03.01.2023-–-do-druku-PDF-1.pdf
ilość pobrań: 295
ULOTKA-–-wzor-–-format-A5-–-obowiazuje-od-03.01.2023-–-do-druku-PDF-1.pdf 1.79MB zobacz
do góry