• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/EKO Oleśnica/Program - Oleśnica zasilana naturą

Program - Oleśnica zasilana naturą

Logo Programu Oleśnica zasilana naturą

Głównym założeniem programu jest stworzenie jasnych zasad, które pozwolą na uzyskanie przez mieszkańców wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na działania w zakresie walki ze smogiem, zagospodarowania wód opadowych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a także określą działania proekologiczne dla samorządu na lata 2021-2025.

listekWalka ze smogiem 

Program dotacyjny z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą "Oleśnica mówi Nie dla smogu" ukierunkowany na wymianę starych pieców, zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ogrzewania (prąd, gaz, pompy ciepła) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja będzie udzielona na finansowanie kosztów kwalifikowanych (wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych) w następujących w wysokościach:

 • 70% w 2021 r.;
 • 65% w 2022 r.;
 • 55% w 2023 r.;
 • 50% w 2024 r.;
 • 50% w 2025 r.

 Dotacja nie może jednak przekroczyć kwoty:

 • 10.000,00 zł brutto - w przypadku nieruchomości mieszkalnej (dom jednorodzinny);
 • 6.000,00 zł brutto - w przypadku lokalu mieszkalnego/komunalnego lokalu mieszkalnego;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych - jako iloczyn tej liczby i kwoty 3.000,00 zł brutto.

kropla Zagospodarowanie wody opadowej

 • zachęcenie mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych  do efektywnego gospodarowania wód opadowych na terenie swoich posesji, do walki z suszą,
 • program dotacyjny z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy pn. „Oleśnica łapie deszcz” ma zachęcać mieszkańców do zagospodarowania wody opadowej na terenie swojej posesji, czyli np. do zastosowania naziemnego zbiornika na deszczówkę czy też budowy zbiornika podziemnego i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka; używanie wody pitnej, uzdatnionej do takich celów jest dzisiaj uznawane za marnotrawstwo.

Dotacja będzie przysługiwała jednorazowo na daną nieruchomość.

Dotacja będzie obejmowała zakup, montaż:

 • zbiornika naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów wraz z ewentualną instalacją nawadniającą - dotacja do poniesionych kosztów nie więcej niż 1.000 zł brutto;
 • zbiornika podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1.000 litrów wraz z ewentualną instalacją nawadniającą - dotacja do wysokości poniesionych kosztów nie więcej niż 3.000 zł brutto.

Dotacja będzie udzielana na finansowanie kosztów w wysokości 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

żarówka Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Program dotacyjny z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą „Oleśnica - słoneczne dachy” na montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Dotacja będzie przysługiwała jednorazowo na daną nieruchomość mieszkalną (dom jednorodzinny lub części wspólne w budynku wielorodzinnym).

Dotacja będzie udzielana na finansowanie kosztów kwalifikowanych określonych w uchwale i udzielana będzie w wysokości:

 • 2500 zł brutto - w przypadku nieruchomości mieszkalnej (dom jednorodzinny);
 • 2500 zł brutto - w przypadku części wspólnych w budynku wielorodzinnym.

dach Oleśnica usuwa azbest

Program dotacyjny z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą "Oleśnica usuwa azbest" ma zachęcać mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych, które kwalifikowane są do odpadów niebezpiecznych.

Dotacja będzie przysługiwała jednorazowo na daną nieruchomość w wysokości:

 • 2,00 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
 • 1,50 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

listki Zielone miasto

 • wysiewanie roślin miododajnych, nasadzenia roślin zimozielonych oraz zakładanie kwietnych łąk,
 • wieszanie budek dla ptaków leśnych i nietoperzy na terenach parkowych oraz ustawianie dla nich poidełek,
 • zachęcanie do wspólnego dbania o tereny zielone - konkursy dla wspólnot mieszkaniowych, na najlepiej zagospodarowany teren zielony, co może przyczynić się do większego zaangażowania mieszkańców w dbanie o tereny zielone bezpośrednio zlokalizowane przy wspólnotach.

butelka Oleśnica bez plastiku

 • ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie plastiku wykorzystywanego podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe,
 • apel do lokalnych przedsiębiorców prowadzących restaurację/kawiarnie  o włączenie się w działania poprzez rezygnację w swoich lokalach z użycia plastiku.

książka Edukacja

Działania edukacyjne w zakresie ekologii są jednym z podstawowych działań na rzecz ochrony środowiska, gdyż zmierzają do zmiany postaw społecznych. Poprzez zmianę postaw młodych ludzi można wpływać na zachowania osób dorosłych. Często idee zaszczepione w młodym wieku owocują w dorosłym życiu. W powstanie ścieżki edukacyjnej włączą się szkoły i przedszkola a to wpisze się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Dla osiągnięcia celów założonych w programie planuje się również działania edukacyjne i informacyjne kierowane do całego społeczeństwa, które pozwolą na zwiększenie świadomość ekologicznej. Założeniem programu jest także powszechna informacja o zagrożeniach jakie niesie za sobą spalanie paliw stałych i nadmierne wykorzystanie plastiku. Będą prowadzone działania zachęcające mieszkańców, właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot oraz spółdzielnie mieszkaniowe do dbania o swoje najbliższe otoczenie. Poprzez działania edukacyjno-informacyjne oleśniczanie będą informowani o podejmowanych działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska. Będą propagowane postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego oraz pokazywane wymierne korzyści, jakie płyną z działań proekologicznych.

Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Oleśnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach miejskiego programu OLEŚNICA ZASILANA NATURĄ i rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Punkt znajduje się w Ratuszu, na parterze przy wejściu. Jest czynny w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 16.00, telefon +48 534 197 214. Udzielimy informacji, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy.

Kategoria: Program Oleśnica zasilana naturą [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-12 Zagospodarowanie wody opadowej - ZGŁOSZENIE I WNIOSEK.pdf
ilość pobrań: 1442
Zagospodarowanie wody opadowej - ZGŁOSZENIE I WNIOSEK.pdf 219.89KB zobacz
pdf 2021-01-04 Ogrzewanie - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf
ilość pobrań: 1895
Ogrzewanie - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf 220.28KB zobacz
pdf 2021-01-04 Ogrzewanie - WNIOSEK o wypłatę dotacji.pdf
ilość pobrań: 1560
Ogrzewanie - WNIOSEK o wypłatę dotacji.pdf 261.27KB zobacz
pdf 2021-01-04 Fotowoltaika - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf
ilość pobrań: 1451
Fotowoltaika - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf 192.05KB zobacz
pdf 2021-01-04 Fotowoltaika - WNIOSEK o wypłatę dotacji.pdf
ilość pobrań: 1355
Fotowoltaika - WNIOSEK o wypłatę dotacji.pdf 162.41KB zobacz
pdf 2021-01-04 Azbest - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf
ilość pobrań: 1212
Azbest - ZGŁOSZENIE dotacja.pdf 196.99KB zobacz
pdf 2021-01-04 Azbest - WNIOSEK o wypłątę dotacji.pdf
ilość pobrań: 1138
Azbest - WNIOSEK o wypłątę dotacji.pdf 203.87KB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-03-23 Uchwała XXIII_243_2020.pdf
ilość pobrań: 1047
Uchwała XXIII_243_2020.pdf 1.56MB zobacz
pdf 2021-03-23 Uchwała XXIII_244_2020.pdf
ilość pobrań: 871
Uchwała XXIII_244_2020.pdf 1.53MB zobacz
pdf 2021-03-23 Uchwała XXIII_245_2020.pdf
ilość pobrań: 813
Uchwała XXIII_245_2020.pdf 1.39MB zobacz
pdf 2021-03-23 Uchwała XXIII_246_2020.pdf
ilość pobrań: 857
Uchwała XXIII_246_2020.pdf 1.21MB zobacz
pdf 2021-03-23 Uchwała Nr XXIV_269_2020.pdf
ilość pobrań: 857
Uchwała Nr XXIV_269_2020.pdf 1.37MB zobacz
do góry