• język migowy
 • BIP

Human potential

Productivity:

Liczba mieszkańców ikonaPopulation: 36281
Liczba ludności w wieku produkcyjnym ikonaWorking-age population: 22007
Stopa bezrobocia ikonaUnemployment rate 6,00 %

Average gross salary:

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce ikonaPoland: PLN 5371.56
Średnie miesięczne wynagrodzenie ikonaOleśnica City and Municipality PLN 4128.29

Salaries by sectors:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ikonaFarming, forestry, hunting and fishing: PLN 5777,10
Przemysł i budownictwo ikonaIndustry and construction: PLN 4073,73
Handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja ikonaTrade, vehicle repairs, transport and warehousing, accommodation and restaurants, information and communication: PLN 3535,32
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe ikonaFinancial and insurance activity; real property management and other: PLN 4469,00

Secondary technical schools:

Liczba uczniów ikonaNumber of students: 905
Liczba szkół technicznych ikonaNumber of technical schools: 5
Kierunki kształcenia ikonaSpecializations: 6
 • Technical specializations:
  • trade technician
  • mechanic technician
  • economics technician
  • IT technician
  • logistics technician
  • accounting technician

Vocational schools:

Liczba uczniów ikonaNumber of students: 36
Liczba szkół zawodowych ikonaNumber of technical schools: 2
Kierunki kształcenia ikonaSpecializations: 21
 • Vocational specializations:
  • sprayer
  • carpenter
  • sanitary network and systems fitter
  • seller
  • baker
  • mechanic
  • electromechanical worker
  • upholsterer
  • jeweller
  • bricklayer and plasterer
  • electrician
  • mechanic
  • machines and equipment mechanic and fitter
  • hairdresser
  • construction system and finishing works fitter
  • machine tool operator
  • confectioner
  • cook
  • sheet metal worker
  • tailor
  • sprayer

including fields of education which may have impact on investment attractiveness of the district and municipality:

 • ROM patronage class in upholstery is designated for young employees employed with ROM Sp. z o.o. in Oleśnica.
 • MIDROCAlucrom Sp. z o.o. based in Byków patronage class in the profession of sprayer is designated for young employees employed in the company.
 • GKN Driveline patronage class is designated for students (not young employees) training in the profession of a machine tool operator.

Specialized/vocational classes in secondary schools

The Juliusz Słowacki Secondary School of General Education no. 1 in Oleśnica

 • School type: general education secondary school
 • Profession/specialization:
  • technical
  • medical
  • legal and humanities
  • managerial and languages

The Priest Jan Twardowski Secondary School of General Education in Oleśnica

 • School type: general education secondary school
 • Profession/specialization:
  • humanities and psychology
  • languages
  • medical
  • technical

The Maria Skłodowska-Curie Vocational Schools Complex in Oleśnica

 • School type: secondary technical school
 • Profession/specialization:
  • logistics technician
  • economics technician
  • accounting technician
  • trade technician
  • mechanic technician
  • IT technician
 • School typ: 1st grade specialized school
 • Profession/specialization:
  • salesperson
  • machine tool operator
  • mechanic
  • multi-profession

Secondary Schools Complex in Syców

 • School type: secondary technical school
 • Profession/specialization:
  • mechanic
  • vehicle mechanic
  • economics technician
  • accounting technician
  • logistics technician
 • School type: 1st grade specialized school
 • Profession/specialization:
  • upholsterer - patronage class
  • multi-professional

The J. Iwaszkiewicz Secondary Schools Complex in Twardogóra

 • School type: secondary technical school
 • Profession/specialization:
  • advertising technician
  • economics technician
  • programming technician
 • School type: 1st grade specialized school
 • Profession/specialization:
  • multi-profession

The White Eagle Secondary Schools Complex in Międzyborze

 • School type: secondary technical school
 • Profession/specialization:
  • nutrition technician and catering services
 • School type: 1st grade specialized school
  • multi-profession

The Władysław Reymont Secondary Schools Complex in Bierutów

 • School type: secondary school of general education
 • Profession/specialization:
  • nutrition technician and catering services
 • School type: 1st grade specialized school
 • Profession/specialization:
  • uniformed services education
  • general education
 • School type: technical secondary school
 • Profession/specialization:
  • logistics technician
  • IT technician
do góry