• język migowy
 • BIP

Invest In Oleśnica, ul. Strefowa

1 Grudnia 2020

Położenie

 • Nazwa lokalizacji: ul. Strefowa
 • Miasto / Gmina: Oleśnica
 • Powiat: Oleśnicki
 • Województwo: Dolnośląskie

Powierzchnia nieruchomości

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 8.4230 ha
 • Kształt działki: Nieregularny
 • Możliwości powiększenia terenu: Brak

Informacje dotyczące nieruchomości

 • Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 4.801.110,00 zł czyli 57 zł /m2
 • Właściciel: Gmina Miasto Oleśnica
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działka 15/3 AM-40 - 1 P jako tereny produkcyjne, składy, magazyny

Charakterystyka działki

 • Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: powierzchnia 8.4230 ha w tym
  • 1.3632 ha klasa gruntu: RIIIa
  • 3.8506 ha klasa gruntu: RIIIb
  • 1.5174 ha klasa gruntu: RIVa
  • 1.1544 ha klasa gruntu: RIVa
  • 0.0024 ha klasa gruntu: W-ŁV
  • 0.2511 ha klasa gruntu: ŁIV
  • 0.2839 ha klasa gruntu: ŁV
 • Różnica poziomów terenu [m]: 4m
 • Obecne użytkowanie: Rolnicze
 • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie
 • Poziom wód gruntowych [m]: 
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie
 • Przeszkody podziemne (T/N): Nie
 • Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie
 • Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie

Połączenia transportowe

 • Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Z drogi wojewódzkiej nr 451 - ul. B. Krzywoustego szerokość 27 m
 • Autostrada / droga krajowa [km]: Dojazd do autostrady nr A4 - 54 km za pośrednictwem autostradowej obwodnica Wrocławia i drogi S8 - zjazd w miejscowości: Oleśnica - 7 km.
  Droga krajowa nr S8 - w odległości 7 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port miejski we Wrocławiu nad rzeką Odrą - 36 km
 • Kolej [km]: Oleśnica 4000 m
 • Bocznica kolejowa [km]: Oleśnica ok. 1.5 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Wrocław 45 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Wrocław 30km

Istniejąca infrastruktura

 • Elektryczność na terenie (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu:
   • Odległość 0,3 km od linii napowietrznych 20 kV L-2127 - do zasilania mocą 400 kW
   • Odległość 2 km od stacja R-1725, R-1527 - do zasilania mocą do 1000 kW
   • Odległość 5 km od stacji R-183 GPZ - do zasilania mocą od 1 000 kW do ok. 10 000 kW oraz mocą znacząco większą od 10 000 kW
  • Napięcie: 
  • Dostępna moc:
   • Do przyłączenia obiektu mocą do 1 000 kW niezbędne będzie wybudowanie linii kablowych 20 kV i złączy kablowych20 kV ZKSN z kierunku istniejących stacji R-1725, R-1527 o długości ok. 2 km.
   • Do przyłączenie obiektu mocą o wielkościach mieszczących się w przedziale od 1 000 kW do 10 000 kW, będzie wymagało wybudowania linii kablowej 20 kV od stacji R-183 GPZ Oleśnica o długości ok. 5 km oraz złączy kablowych 20 kV ZKSN w których ustalona będzie granica eksploatacji.
   • Do przyłączenia jednego obiektu mocą ok. 10 000 kW będzie wymagało dostawienia pola liniowego 20 kV w stacji 110/20 kV R-183 GPZ Oleśnica oraz wybudowania przez Inwestora linii kablowej 20 kV ze stacji R-183 GPZ Oleśnica.
   • Do przyłączenia obiektu mocą znaczącą większą od 10 000 kW konieczna będzie dla tego obszaru budowa nowej stacji 110/20 kV i linii napowietrzno-kablowej 110 kV o długości ok. 5 km, wyprowadzonych z rozdzielni110 kV stacji R-183 GPZ Oleśnica.
 • Gaz na terenie (T/N): Tak
  • Odległość przyłącza od granicy działki: 1 m
  • Wartość kaloryczna: wysokometanowy grupy E wg PN-C-04750 39,5 MJ/m3
  • Średnica rury: Gazociąg średniego ciśnienia o średnicy De 225 mm w ul. B. Krzywoustego/ Strefowa
  • Dostępna objętość:
 • Woda na terenie (T/N): Tak
  • Odległość przyłącza od granicy terenu: 13 m
  • Dostępna objętość: 150 m3/24h
 • Kanalizacja na terenie (T/N): Tak
  • Odległość przyłącza od granicy terenu: ok. 9 m
  • Dostępna objętość: 150 m3/24 h
 • Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): Nie
 • Telefony (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: 200 m

Uwagi

 • Uwagi: Tutaj wprowadź uwagi

Mapa

Osoba przygotowująca ofertę

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Pitek
  • Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • Telefon: +48 71 798 21 51+48 721 774 277
  • E-mail:  
  • Znajomość j. angielskiego (T/N): Tak

Osoby do kontaktu

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Pitek
  • Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • Telefon: +48 71 798 21 51+48 721 774 277
  • E-mail:   
  • Znajomość j. angielskiego (T/N): Tak

 

Podobne wiadomości:

do góry