• język migowy
 • BIP

Invest in Oleśnica, ul. Wielkopolna

1 Grudnia 2020

Położenie

 • Nazwa lokalizacji: Wielkopolna
 • Miasto / Gmina: Oleśnica
 • Powiat: Oleśnicki
 • Województwo: Dolnośląskie

Powierzchnia nieruchomości

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 0,8946 ha
 • Kształt działki: kształt czworokąta
 • Możliwości powiększenia terenu: 

Informacje dotyczące nieruchomości

 • Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 1.161.700,00 zł czyli 129,86 zł /m2
 • Właściciel: Gmina Miasto Oleśnica
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny usług

Charakterystyka działki

 • Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: powierzchnia 0,8946 ha w tym
  • 0,0046 ha klasa gruntu: RII
  • 0,7382 ha klasa gruntu: RIIIa
  • 0,1518 ha klasa gruntu: RIVa
 • Różnica poziomów terenu [m]: 1m (154 - 155 m n.p.m.)
 • Obecne użytkowanie: Teren nieużytkowany
 • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie
 • Poziom wód gruntowych [m]: 
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie
 • Przeszkody podziemne (T/N): Nie
 • Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie
 • Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie
 • Dopuszczalna wysokość zabudowy: 6 - 12,5 m
 • Maksymalny procent zabudowy terenu: 60% powierzchni działki

Połączenia transportowe

 • Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Z drogi gminnej - ul. Wielkopolna szerokość 10m
 • Autostrada / droga krajowa [km]: Dojazd do autostrady nr A4 - 54 km za pośrednictwem autostradowej obwodnicy Wrocławia S8 - zjazd w
  miejscowości: Dąbrowa - 2,4 km.
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port miejski we Wrocławiu nad rzeką Odrą - 36 km
 • Kolej [km]: Stacja Oleśnica Rataje 1,5 km
 • Bocznica kolejowa [km]: Oleśnica ok. 1.5 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Wrocław 45 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Wrocław 30km

Istniejąca infrastruktura

 • Elektryczność na terenie (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu: Linia kablowa niskiego napięcia eNa biegnie w granicy działki
  • Napięcie: 
  • Dostępna moc: 
 • Gaz na terenie (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy działki: gazociąg gA 200- 12 m odległości od granicy terenu
  • Wartość kaloryczna: 
  • Średnica rury: 
  • Dostępna objętość: 
 • Woda na terenie (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m odległości od granicy działki do wodociąg w200
  • Dostępna objętość: 
 • Kanalizacja na terenie (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu: 9,5 m odległości od granicy działki do kanalizacji sanitarnej ks200
  • Dostępna objętość:
 • Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): 
 • Telefony (T/N): Nie
  • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:

Uwagi

 • Uwagi: 

Mapa

Osoba przygotowująca ofertę

 • Imię i nazwisko : Agnieszka Pitek
  • Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • Telefon: +48 71 798 21 51+48 721 774 277
  • E-mail:   
  • Znajomość j. angielskiego (T/N): Tak

Osoby do kontaktu

 • Imię i nazwisko : Agnieszka Pitek
  • Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • Telefon: +48 71 798 21 51+48 721 774 277
  • E-mail:   
  • Znajomość j. angielskiego (T/N): Tak

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-12-08 Oferta inwestycyjna ul. Wielkopolna 0,8946 ha - Lista danych dotyczących terenu
ilość pobrań: 457
Oferta inwestycyjna ul. Wielkopolna 0,8946 ha - Lista danych dotyczących terenu 18.89MB -

Podobne wiadomości:

do góry