• język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Oleśnica/I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Strefowej

26 Lutego 2024

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 10/3 AM 27 o powierzchni 2.0284 ha, położona w Oleśnicy przy ul. Strefowej, obręb Oleśnica; KW nr WR1E/00039664/8; 


Nieruchomość gruntowa została włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefy Oleśnica na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2015r., poz. 1235 );

Zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2023r, poz. 1604 z późn. zm.) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., nieruchomość – dz. nr 10/3 AM 27 – znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (przedmiotowa działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1.P);

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.190.000,00 zł, (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-02-26 internet I przet Strefowa WSSE 10 3 AM 27.pdf
ilość pobrań: 109
internet I przet Strefowa WSSE 10 3 AM 27.pdf 121.38KB zobacz

do góry