• język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest in Oleśnica/Skorzystaj z bezzwrotnego wsparcia finansowego na (..)

Skorzystaj z bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie własnej firmy - "Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska"

2 Listopada 2021

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspiera osoby pragnące realizować swoje pasje utrzymując niezależność zawodową i finansową.

Realizując projekt pt. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, DAWG przygotował bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej firmy w wysokości 23 050,00 zł wraz z 2 600,00 zł kwoty pomostowego otrzymywanego miesięcznie przez 6 mc dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia.

Dokumenty do pobrania pod linkiem:

https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-slaska/

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to: 

 • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Podstawowe informacje nt. wsparcia szkoleniowego i finansowego

Szkolenia dla wszystkich Uczestników Projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowa tematyka:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS
 • reklama i inne działania promocyjne
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
 • negocjacje biznesowe
 • pozyskanie i obsługa klienta
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy.

Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100% łącznych kosztów inwestycji.

Zobacz wideo:

https://drive.google.com/file/d/1hyyBYClc8KfbaL1H7FWHtoGDVkhD7_DR/view?usp=sharing

do góry