• język migowy
 • BIP

Potencjał ludzki

Produktywność:

Liczba mieszkańców ikona Liczba ludności: 36281
Liczba ludności w wieku produkcyjnym ikona Liczba ludności w wieku produkcyjnym: 22007
Stopa bezrobocia ikona Stopa bezrobocia 6,00 %

Przeciętne wynagrodzenie brutto:

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce ikona Polska: 5371,56 zł
Średnie miesięczne wynagrodzenie ikona Gmina Miasto Oleśnica: 4128,29 zł

Wynagrodzenie według sektorów:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ikona Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 5777,10 zł
Przemysł i budownictwo ikona Przemysł i budownictwo: 4073,73 zł
Handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja ikona Handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja: 3535,32 zł
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe ikona Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe: 4469,00 zł

Szkoły techniczne:

Liczba uczniów ikona Liczba uczniów: 905
Liczba szkół technicznych ikona Liczba szkół technicznych: 5
Kierunki kształcenia ikona Kierunki kształcenia: 6
 • Kierunki kształcenia w szkołach technicznych:
  • technik handlowiec
  • technik mechanik
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik spedytor
  • technik rachunkowości

Szkoły zawodowe:

Liczba uczniów ikona Liczba uczniów: 36
Liczba szkół zawodowych ikona Liczba szkół zawodowych: 2
Kierunki kształcenia ikona Kierunki kształcenia: 21
 • Kierunki kształcenia w szkołach zawodowych:
  • lakiernik
  • stolarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • sprzedawca
  • piekarz
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik
  • tapicer
  • złotnik-jubiler
  • murarz-tynkarz
  • elektryk
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • fryzjer
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • operator obrabiarek skrawających
  • cukiernik
  • kucharz
  • blacharz samochodowy
  • krawiec
  • lakiernik samochodowy

w tym kierunki i profile kształcenia wyjątkowe mogące mieć wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu i gminy:

 • Klasa patronacka ROM w zawodzie tapicer przeznaczona jest dla młodocianych pracowników zatrudnionych w ROM Sp. z o.o. w Oleśnicy.
 • Klasa patronacka MIDROC Alucrom Sp. z o.o. w Bykowie w zawodzie lakiernik samochodowy przeznaczona jest dla młodocianych pracowników zatrudnionych w wymienionym Zakładzie.
 • Klasa patronacka GKN Driveline przeznaczona jest dla uczniów (nie dla młodocianych pracowników) kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Klasy profilowane/zawodowe rozszerzone w szkołach ponadpodstawowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

 • Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
 • Zawód/profil:
  • politechniczna
  • medyczna
  • prawno-humanistyczna
  • menadżersko-językowa

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

 • Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
 • Zawód/profil:
  • humanistyczno-psychologiczna
  • językowa
  • medyczna
  • politechniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

 • Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
 • Zawód/profil:
  • medyczna z elementami ratownictwa
  • lingwistyczna z elementami prawa
  • politechniczna

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

 • Typ szkoły: technikum
 • Zawód/profil:
  • technik spedytor
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik handlowiec
  • technik mechanik
  • technik informatyk
 • Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
 • Zawód/profil:
  • sprzedawca
  • operator obrabiarek skrawajacych
  • mechanik poj. Samochodowych
  • wielozawodowa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

 • Typ szkoły: technikum
 • Zawód/profil:
  • technik mechanik
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik logistyk
 • Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
 • Zawód/profil:
  • tapicer- klasa patronacka
  • wielozawodowa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze

 • Typ szkoły: technikum
 • Zawód/profil:
  • technik reklamy
  • technik ekonomista
  • technik programista
 • Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
 • Zawód/profil:
  • wielozawodowa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

 • Typ szkoły: technikum
 • Zawód/profil:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
  • wielozawodowa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

 • Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
 • Zawód/profil:
  • edukacja mundurowa
  • lic. ogolnokształcące
 • Typ szkoły: technikum
 • Zawód/profil:
  • technik logistyk
  • technik informatyk
do góry