• język migowy
 • BIP

Wsparcie od Miasta

Wsparcie Punktu Obsługi Inwestora w zakresie:

 • przygotowania informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych, w tym poprzez udostępnienie przeglądania bazy w Internecie, podanie przykładowych lokalizacji,
 • udzielenia informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym pomoc w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących podatków od nieruchomości, prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
 • organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy;
 • przygotowania informacji o podmiotach gospodarczych z gminy poszukujących inwestora, o potencjalnych poddostawcach według sektorów;
  dostarczenie zainteresowanym inwestorom informacji gospodarczych o gminie;
 • charakterystyki instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazania instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów poprzez udostępnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystykę i zakres kompetencji;
 • asystowania inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
 • inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w gminie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora;
 • zapewnienia opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy),

Współpraca z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. (DAWG)

 • DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH). W ramach współpracy z DAWG Gmina Miasto Oleśnica uczestniczy w projekcie MSWiA pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego", realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o.o w partnerstwie z ARAW S.A.
 • Punkty Obsługi Inwestora, utworzone w czasie realizacji projektu, znajdują się w strukturze jednostek samorządu terytorialnego położonych w granicach województwa dolnośląskiego i są odpowiedzialne za obsługę inwestorów oraz opiekę z zakresu opieka poinwestycyjną.
 • Celem POI jest realizacja ustandaryzowanych procedur obsługi inwestora w celu wzmocnienia i uzupełnienia oferty inwestycyjnej województwa dolnośląskiego, w tym w regionie Gminy Miasta Oleśnicy.

 

do góry
top_baner