• język migowy
  • BIP

Znajdź z nami pracownika

Pracownicy POI pomogą Ci w znalezieniu pracowników przy współpracy z PUP Oleśnica.

Formy wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy:

  • Pośrednictwo pracy
  • Poradnictwo zawodowe
  • Formy wpierające podnoszenie kwalifikacji (pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu szkoleń zawodowych, kursów i staży)
  • Świadczenia pieniężne
  • Wsparcie tworzenia miejsc pracy:
    Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:
    • pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,
    • osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://olesnica.praca.gov.pl 

do góry