DODANO: 28.01.2013 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Bezpieczny rowerzysta i pieszy

Bezpieczny rowerzysta i pieszy, to cykl pogadanek, które w dniach 16, 22 i 25 stycznia przeprowadziła w Gimnazjum nr 2 insp. Aleksandra Łakoma ze Straży Miejskiej.

Celem spotkania było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, a w szczególności dzieci i młodzieży. Niemniej, istotne jest podniesienie świadomości rowerzystów na temat zagrożeń, z którymi spotkają się na drogach oraz wyrobienie nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Gimnazjalistom zwrócono uwagę na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Ważnym elementem pogadanki było uświadomienie młodym rowerzystom, jak duże znaczenie ma stosowanie obowiązującego wyposażenia rowerów oraz elementów odblaskowych, bez których są mało widoczni dla kierujących innymi pojazdami.

Warto w tym miejscu przypomnieć o kilku sprawach, które wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. 21 maja 2011 roku znowelizowane zostały przepisy regulujące zasady poruszania się rowerów po drogach. Należy pamiętać, że rowerzysta:

  • może jechać chodnikiem w trakcie bardzo złej pogody – np. oblodzonej jezdni, czy silnego wiatru,
  • może jechać środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
  • jest uprawniony do wyprzedzania z prawej strony, innych niż rower, powoli jadących pojazdów,
  • ma pierwszeństwo w sytuacji poruszania się jezdnią na wprost, pasem ruchu dla rowerów lub inną częścią drogi przed kierującym, który skręca w drogę poprzeczną, może jechać po jezdni obok innego rowerzysty lub motorowerzysty – jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu i nie utrudnia poruszania się innym uczestnikom.
>> <
  • Bezpieczny rowerzysta i pieszy