Oferta inwestycyjna

GRUNTY INWESTYCYJNE: WSSE „Invest Park” Podstrefa Oleśnica. Działki 15/9 i 15/8 zostały już sprzedane.

* nr działki: 15/7 AM 40, powierzchnia: 2.2393 ha , w tym:

1. 2.0123 ha – RIIIb
2. 0.2270 ha – RIVa

* nr działki: 15/3 AM 40, powierzchnia: 8.4230 ha, w tym:

1. 0.0024 ha – W-ŁV
2. 0.2511 ha – ŁIV
3. 0.2839 ha – ŁV
4. 1.3632 ha – RIIIa
5. 3.8506 ha – RIIIb
6. 1.5174 ha – RIVa
7. 1.1544 ha – RIVa

* nr działki: 2/1 AM 28, powierzchnia: 21.6926 ha, w tym:

1. 4.1165 ha – RIIIa
2. 8.9736 ha – RIIIb
3. 3.5541 ha – RIVa
4. 2.2156 ha – RIVb
5. 0.5890 ha – RV
6. 1.1118 ha – ŁV
7. 0.1127 ha – W-RIVa
8. 0.0870 ha – W-RIVb
9. 0.1151 ha – W-ŁV
10. 0.6670 ha – LsIV
11. 0.1502 ha – Lz-ŁV

* nr działki: 10 AM 27 powierzchnia: 6.7656 ha, w tym:

1. 3.3543 ha – RIIIa
2. 2.2949 ha – RIIIb
3. 1.0342 ha – RIVa
4. 0.0822 ha – w-RIVa

RAZEM: 39.1205 ha 

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Leży w pobliżu linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 451 w kierunku na Kluczbork. Droga wojewódzka nr 451 oraz wykonana utwardzona droga oznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako 3.KD-L – wydzielona z oferowanego terenu.

MAPA

UZBROJENIE STREFY

GRUNTY INWESTYCYJNE POZA WSSE

 

Więcej informacji