DODANO: 31.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Burmistrz podpisał z firmą Asseco Data Systems S.A umowę na realizację bardzo ważnego dla Miasta zadania jakim jest „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług, e-Urząd III etap oraz zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Miasta Oleśnicy”

Burmistrz podpisał z firmą Asseco Data Systems S.A umowę na realizację bardzo ważnego dla Miasta zadania jakim jest „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług, e-Urząd III etap oraz zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Miasta Oleśnicy”. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2020 roku. Wdrożenie systemu usprawni i przyśpieszy obieg dokumentów w Urzędzie. Umożliwi także klientom zewnętrznym elektroniczne załatwienie wielu spraw oraz zapewni internetowy dostęp do informacji zgromadzonych w bazie Urzędu, np. o zobowiązaniach, zaległościach, złożonych dokumentach, stanie spraw, itp., bez konieczności osobistego kontaktu z urzędem. Koszty realizacji projektu to 3.051.888,30 zł, z czego 1.649.637,67 zł to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO. Zinformatyzowanie urzędów i instytucji to spełnienie standardów europejskich, niosących za sobą wiele udogodnień i korzyści, w tym finansowych. To również oszczędność czasu, którego z roku na rok coraz bardziej nam brakuje.

>> <
  • Burmistrz podpisał z firmą Asseco Data Systems S.A umowę na realizację bardzo ważnego dla Miasta zadania jakim jest „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług, e-Urząd III etap oraz zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Miasta Oleśnicy”