DODANO: 25.11.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

„Czasem wodór, czasem hel” – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy

„Czasem wodór, czasem hel” – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy

 

W dniu 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy realizowany był projekt „Czasem wodór, czasem hel” – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy.

 

Wydarzenie edukacyjne skierowane było do 45 uczniów klas VI – VIII, a poprowadzili je pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Magdalena Pilśniak-Rabiega, dr inż. Ida Chojnacka, dr inż. Iwona Rutkowska i mgr inż. Katarzyna Żołyńska. W doświadczeniach pomagali członkowie Koła Naukowego Wydziału Chemicznego „Allin” Politechniki Wrocławskiej: Julia Goszyk i Marek Adaszyński.

 

W ramach projektu zorganizowanych zostało 9 stanowisk, na których uczniowie samodzielnie lub z asystą wykonywali następujące chemiczne eksperymenty:

  1. OGRÓD CHEMICZNY – Doświadczenie chemiczne polegało na dodaniu soli metali przejściowych, np. siarczanu miedzi lub chlorku kobaltu do wodnego roztworu krzemianu sodu, bardziej znanego jako szkło wodne. Wizualnym efektem eksperymentu było spontaniczne tworzenie się w roztworze kolorowych wykwitów o kształtach kojarzących się z szybko rosnącymi roślinami. Uczniowie samodzielnie posadzili „chemiczne roślinki” i obserwowali ich szybki wzrost.
  2. ŚWIECĄCY MAGNEZ – Na łyżce do spalań uczniowie umieścili umieść kilka pasków magnezu, po czym ogrzewali je w płomieniu palnika, aż do momentu w którym magnez zapłonie. Magnez spalał się w tlenie bardzo jasnym płomieniem (oślepiającym).
  3. WSKAŹNIKI PH – Uczniowie określali pH za pomocą wywaru z czerwonej kapusty, papierków wskaźnikowych. Celem doświadczenia było zapoznanie uczniów z zagadnieniem pH roztworów, pokazanie wskaźników naturalnych (dostępnych w każdej kuchni) i sztucznych.
  4. CHEMICZNY KAMELEON – Uczniowie obserwowali jak związki manganu z łatwością przechodzą między różnorodnymi, a także pomiędzy licznymi stopniami utlenienia tego pierwiastka (od II do VII). Takie zachowanie przypomina tytułową tropikalną jaszczurkę. Jeden ze związków manganu jest powszechnie dostępny (a i pozostałe odczynniki również łatwo zdobyć) – nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w domowym laboratorium zobaczyć barwy „chemicznego kameleona”.
  5. BARWNE OSADY – Reakcje wytrącania osadów polegały na reakcji między niektórymi jonami –

kationami i anionami, w wyniku czego powstający produkt wytrącał się w postaci osadu (różne barwy osadów charakterystyczne dla konkretnych kationów). Uczniowie poznawali teorię tworzenia osadów w roztworach. Poznawali też proces wytrącania osadów.

  1. ZŁOTY DESZCZ – Z dwóch prostych składników – azotanu ołowiu i jodku potasu uczniowie wykonali ciekawe i efektowne doświadczenie, zwłaszcza przy odpowiednio ustawionym oświetleniu. Uczniowie dowiedzieli się, co się dzieje z jodkiem ołowiu podczas rekrystalizacji.
  2. SZTUCZNA KREW – Eksperyment polegał na stworzeniu efektu krwi przy pomocy rodanku i soli żelaza czyli o reakcji charakterystycznej, pozwalającej wykryć Fe(III). Uczniowie poznali jeden z trików kinematografii, czyli jak pokazać krew bez krwi.
  3. TĘCZOWY PŁOMIEŃ – Do wykonania doświadczenia wykorzystano sole różnych metali: chlorku miedzi(II) – płomień zielony lub niebieskozielony, chlorku sodu – żółty, chlorku potasu – różowy do fioletowego. Uczniowie zobaczyli barwne efekty spalania związków soli metali.
  4. WULKAN – To klasyczne doświadczenie imitowało wybuch prawdziwego wulkanu. Uczniowie zobaczą niesamowity pokaz z efektem świetlnym, imitujący prawdziwą erupcję wulkanu.

 

 

Głównym celem projektu było rozbudzenie u uczniów ciekawości, zainteresowania chemią i naukami przyrodniczymi, a także umożliwienie samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych, nazywania obserwacji i na ich podstawie samodzielnego wyciągania wniosków – nauka przez eksperyment.

 

 

Projekt pt.: „Czasem wodór, czasem hel” – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy jest dofinansowany ze środków projektu  „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

>> <
  • „Czasem wodór, czasem hel” – Noc Chemików w Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy