DODANO: 28.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Debata uczniowska

 

Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy z udziałem Burmistrza Jana Bronsia zainaugurowano projekt Oleśnickie Szkoły Przeciwko Przemocy. Jest to projekt Zespołu Oświaty Samorządowej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii adresowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. Jego celem jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie i cyberprzemocy oraz przeciwdziałanie mobbingowi. To również działanie zwiększające wiedzę na temat źródeł przemocy oraz chroniące przed jej negatywnymi skutkami.

 

Pierwszym etapem projektu była debata uczniowska, przeprowadzona dziś przez psychologów w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Rozdano też opaski symbolizujące brak tolerancji dla przemocy.

 

Kolejnym etapem projektu będą zajęcia o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy, prowadzone w szkołach przez uczniów. W planie jest również sformułowanie Manifestu Oleśnickich Uczniów Przeciw Przemocy i przeniesienie jego treści na ulotkę. Zadaniem dodatkowym będzie przygotowanie spotu o przeciwdziałaniu przemocy, przyjacielski turniej gry w boule oraz przemarsz przedstawicieli szkół przez miasto prowadzący do spotkania z Burmistrzem w Ratuszu.

 

>> <
  • Debata uczniowska