DODANO: 13.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Festyn Aktywna Oleśnica – „Postaw na rodzinę”

Zachęcamy do udziału w Festynie „Aktywna Oleśnica”- „Postaw na Rodzinę” który, mamy nadzieję, pokaże naszym dzieciom, że można  przyjemnie spędzać czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy.

 

Cel główny Programu:

 

Ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie  zdrowego i aktywnego stylu życia z Rodziną.

 

Cele szczegółowe Programu:

 

 • podkreślenie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do sukcesów bez środków uzależniających
 • rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników Programu
 • edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierwsza pomoc medyczna
 • stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych i między Rodzinami
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych
 • przekazanie uczestnikom Programu umiejętności współdziałania i współpracy w zespole
 • poprawa samopoczucia i stworzenie wewnętrznej motywacji do działań związanych z aktywnością ruchową
 • pokazanie bezpiecznych i ciekawych form relaksu
 • rozszerzenie oferty  zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

Beneficjenci: 

 

Mieszkańcy Oleśnicy.

 

Założenia Programu:

 1. Program swym zakresem obejmie realizację  zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Programem zostaną objęte dzieci i młodzież ze szkół oleśnickich oraz ich Rodzice ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzącymi ze środowisk dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi.
 3. Program będzie realizowany m. in. na obiektach sportowych,  zarządzanych przez OKR „ATOL” w Oleśnicy
 4. Program będzie realizowany przez specjalistów: trenerów i instruktorów klubowych, animatorów sportowych „Orlik”, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników OKR „ATOL” w Oleśnicy oraz Służb Ratowniczych

 

W ramach Programu  prowadzone będą:

 

 • konkurencje sportowe, jako element formy stacyjnej z Rodziną
 • „Sztafeta pokoleń” bieg Rodzinny
 • zajęcia na ściance wspinaczkowej
 • prowadzenie edukacji przeciwko spożywaniu używek
 • pierwsza pomoc medyczna
 • edukacja i promocja zdrowia /wykład prowadzony przez pracownika Służb Ratowniczych z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii i agresji /

 

Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu:

 

 • zajęcia ogólnorozwojowe, rozgrzewka z Rodziną
 • konkursy sprawnościowe z Rodziną
 • konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia z Rodziną
 • pogadanki,
 • uczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej,
 • wdrażanie dzieci i młodzieży oraz ich Rodziców do zagospodarowania czasu wolnego od nauki i pracy,
 • podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej i ich Rodzicami

 

Miejsce i data realizacji Programu:

 

1.     Obiekty sportowo-rekreacyjne  OKR „ATOL” w Oleśnicy, 23.09.2018 r. w godz. od 13:00 do 17:00

 

Realizatorzy Programu:

 

 1. OKR „ATOL” Sp. z o.o. w Oleśnicy.
 2. Miejska Rada Sportu.
 3. Kluby sportowe działające na terenie Miasta Oleśnica.
>> <
 • Festyn Aktywna Oleśnica – „Postaw na rodzinę”
 • 1