DODANO: 24.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

INFORMACJA

Przypominamy o możliwości składania wniosków do projektu budżetu na rok 2020. Jest to procedura niezależna i nie powiązana z Oleśnickim Budżetem Obywatelskim, do którego projekty można było składać do dn. 31.08.2019 r. Poniżej komunikat Skarbnika Miasta.

 

Zapraszam do składania wniosków do projektu budżetu na rok 2020 w terminie do 30 września 2019 r.

 

Wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy, szacunkowy koszt.

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego ujęcia proponowanych wydatków w projekcie budżetu.

 

 Joanna Jarosiewicz, skarbnik Miasta Oleśnicy

>> <
  • INFORMACJA