DODANO: 20.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) podaję do publicznej wiadomości, iż na obszarze miasta Oleśnicy wyznaczone zostały miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: 

 1. słup ogłoszeniowy przy ul. Rzemieślniczej
 2. słup ogłoszeniowy przy Pl. Staszica
 3. dwa słupy ogłoszeniowe przy ul. Lwowskiej
 4. słup ogłoszeniowy przy ul. Wileńskiej
 5. dwa słupy ogłoszeniowe przy ul. Wojska Polskiego
 6. słup ogłoszeniowy przy Lotniczej
 7. słup ogłoszeniowy przy ul. Armii Krajowej
 8. słup ogłoszeniowy przy ul. Reja – rondo
 9. dwa słupy ogłoszeniowe przy ul. Wiejskiej
 10. słup ogłoszeniowy przy ul. Sucharskiego
 11. słup ogłoszeniowy przy ul. Wrocławskiej – Rynek
 12. słup ogłoszeniowy przy ul. Młynarskiej
 13. słup ogłoszeniowy przy ul. 3 Maja
 14. słup ogłoszeniowy przy ul. Sejmowej
 15. słup ogłoszeniowy przy ul. Kochanowskiego
 16. słup ogłoszeniowy przy ul. Nowowiejskiej
 17. słup ogłoszeniowy przy ul. Ludwikowskiej
 18. słup ogłoszeniowy przy ul. Wrocławskiej – Ogrodowa
 19. słup ogłoszeniowy przy ul. Kilińskiego
 20. słup ogłoszeniowy przy Placu Zwycięstwa

 

oraz miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:

 1. tablica informacyjna  przy ul. 11 Listopada w Oleśnicy
 2. tablica informacyjna  przy ul. J. Kilińskiego w Oleśnicy
 3. tablica informacyjna  przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy
 4. tablica informacyjna  przy ul. W. Sikorskiego w Oleśnicy
 5. tablica informacyjna  przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy
 6. tablica informacyjna  przy ul. Wrocławskiej w OleśnicyBurmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś

>> <
 • Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy