DODANO: 05.11.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola “Zielone Ogrody”

 
Informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem władz Miasta wyrażanym na spotkaniach z rodzicami dzieci z przedszkola “Zielone Ogrody” – nie ma przeszkód prawnych, aby osoba prowadząca to przedszkole rozliczała koszty przygotowania posiłków z dotacji otrzymywanej od Miasta.
Stanowisko to zostało potwierdzone otrzymanym dnia 31.10.2019 r. pismem  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 
 
Joanna Jarosiewicz – skarbnik Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica
tel.71-798-21-30
>> <
  • Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola “Zielone Ogrody”