DODANO: 06.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Informacja dot. modernizacji ul. Dobroszyckiej

W związku z informacją dotyczącą przetargu organizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei na zadanie: Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8, Urząd Miasta informuje, że złożona oferta jest obecnie analizowana pod kątem spełniania wymogów zamawiającego. Decyzja dotycząca ewentualnego zwiększenia środków z budżetu Miasta na realizację tego zadania zostanie podjęta do 15 marca bieżącego roku.

>> <
  • Informacja dot. modernizacji ul. Dobroszyckiej