DODANO: 25.11.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

INFORMACJA DOT. PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

W związku z trwającym programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującego system zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, prosimy zainteresowanych rolników o zgłaszanie chęci dołączenia do przedmiotowego programu w Urzędzie Miasta Oleśnicy – Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 103 lub pod nr telefonu 71 798 21 54 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2019 r. Udział w programie uzależniony jest od ilości zgłoszeń osób zainteresowanych.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy – Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 103) lub pod nr telefonu 71 798 21 54 oraz na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/.

 

 

>> <
  • INFORMACJA DOT. PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”