DODANO: 17.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.”

Na podstawie § 6 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLIV/402/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 roku”: Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.” , informuję:

 

Do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło do 31 sierpnia 2018 r. ogółem 28 zgłoszeń. Po terminie zgłaszania zadań, wynikającym z harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.”, to jest po 31 sierpnia 2018 r., nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Jeden z wnioskodawców wycofał pisemnie swój wniosek, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Urzędu dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

Wszystkie zgłoszone zadania zostały zweryfikowane przez Komisję do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.” powołaną zarządzeniem Nr 195/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.”

 

Komisja zarekomendowała do konsultacji społecznych z mieszkańcami Oleśnicy 19 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.”:

 

1. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – prelekcje pięściarza Marka Matyi, treningi pokazowe z udziałem pięściarza i spotkania ze znanymi sportowcami, szacunkowy koszt 15.000 zł,

 

2. „Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego w Oleśnicy”, szacowany koszt 2.000 zł,

 

3. „Aktywne Rataje” utworzenie strefy sportu i rekreacji – Etap I, szacowany koszt 130.000 zł,

 

4. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2 w Oleśnicy, szacowany koszt 145.000 zł,

 

5. „Oleśnica jeździ na łyżwach” – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach, szacowany koszt 10.000 zł,

 

6. Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów (jednego z czterech), szacowany koszt 17.000 zł,

 

7. System nagłośnienia Stadionu Miejskiego, szacowany koszt 50.000 zł,

 

8. Rewitalizacja terenu sportowego niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej , szacowany koszt – 60.000 zł,

 

9. Warsztaty edukacyjno praktyczne dedykowane dla uczniów szkół podstawowych „Smacznie, zdrowo, pomysłowo”, szacowany koszt 130.000 zł,

 

10. Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej), szacowany koszt 16.000 zł (we wniosku była również mowa o progach na ul. Kopernika, z uwagi na fakt, iż w przyszłym roku planowana jest modernizacja tej ulicy, zadanie ograniczono tylko do części osiedlowej ul. Wojska Polskiego),

 

11. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8, szacowany koszt 150.000 zł,

 

12. Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna, szacowany koszt 25.000 zł,

 

13. Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szacowany 4.800 zł,

 

14. Tężnia solankowa dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 150.000 zł,

 

15. System nawodnienia boiska przy ul. Brzozowej 8, szacowany koszt 150.000 zł,

 

16. Wykonanie makiety miasta, szacowany koszt 15.000 zł,

 

17. Siłownia zewnętrzna przy I Liceum, szacowany koszt – 120.000 zł,

 

18. „Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy”, posadzenie krzewów wokół placów zabaw, szacowany koszt – 30.000 zł,

 

19. Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy (apteczki oraz w szkoleniowe defibrylatory AED (wraz z przeszkoleniem co najmniej jednego nauczyciela) a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych, szacowany koszt 13.000 zł.

 

 

Powyższe decyzje zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. W stosunku do zadań, których szacunkowego kosztu realizacji wnioskodawcy nie podali, lub podali błędnie, Komisja dokonała, posiłkując się wyliczeniami pracowników samorządowych, własnych szacunków kosztu realizacji.

 

Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 8 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

 

1. Zadanie pod nazwą: Rewitalizacja terenu zielonego budowa zewnętrznej plenerowej siłowni na skrzyżowaniu ul. Tołstoja i ul. Krzywoustego, szacowany koszt 100.000 zł, nie może być realizowane z uwagi na przeznaczenie tej działki do sprzedaży i wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

2. Zadanie pod nazwą: Remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 3, szacowany koszt 82.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż zostanie zrealizowane w roku 2019 w ramach planu finansowego Zakładu Budynków Komunalnych.

 

3. Zadanie pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wileńskiej. Etap I: Ogrodzenie boiska piłkarskiego i niwelacja terenu, szacowany koszt 150.000 zł nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt przeznaczenia terenów sportowo- rekreacyjnych na ul. Wileńskiej do kompleksowej modernizacji. Zadanie to będzie wymagało projektu budowlanego, uwzględniającego funkcje sportowe, rekreacyjne (place zabaw dla najmłodszych, urządzenia dla młodzieży typu skate park i parkour). Z uwagi na czas niezbędny do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt realizacji samego zadania, zasadne jest rozłożenie jego finansowania na lata 2019-2020. Niecelowa jest wycinkowa modernizacja tylko fragmentów kompleksu. Jednocześnie Komisja zarekomendowała przeprowadzenie osobnych konsultacji z mieszkańcami z udziałem wnioskodawców (oprócz tego wniosku złożono jeszcze dwa dotyczące terenu przy Wileńskiej) na temat zakresu modernizacji uwzględniającego zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W tej sprawie z wnioskodawcami kontaktować się będą pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w roku 2019.

 

4. Zadanie pod nazwą: „Ogród aktywnego malucha” – plac zabaw dla dzieci do lat 3 na ul. Wileńskiej, koszt realizacji 130.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt przeznaczenia terenów sportowo- rekreacyjnych na ul. Wileńskiej do kompleksowej modernizacji. Zadanie to będzie wymagało projektu budowlanego, uwzględniającego funkcje sportowe, rekreacyjne (place zabaw dla najmłodszych, urządzenia dla młodzieży typu skate park i parkour). Z uwagi na czas niezbędny do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt realizacji samego zadania, zasadne jest rozłożenie jego finansowania na lata 2019-2020. Niecelowa jest wycinkowa modernizacja tylko fragmentów kompleksu. Jednocześnie Komisja zarekomendowała przeprowadzenie osobnych konsultacji z mieszkańcami z udziałem wnioskodawców (oprócz tego wniosku złożono jeszcze dwa dotyczące terenu przy Wileńskiej) na temat zakresu modernizacji uwzględniającego zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W tej sprawie z wnioskodawcami kontaktować się będą pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w roku 2019.

 

5. Zadanie pod nazwą: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 7”, szacowany koszt 120.000 zł nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, że jego realizacja przewyższyłaby koszt 150.000 zł. Komisja została poinformowana, że na rok 2019 planowane jest wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok Szkoły Podstawowej Nr 6 (na utwardzonym już placu manewrowym), z którego będą mogli korzystać uczniowie wszystkich szkół podstawowych.

 

6. Zadanie pod nazwą: „Kontrola powietrza dronem” – kontrola emitowanych spalin z kominów przy pomocy drona wyposażonego w czujniki pomiarowe”, szacowany koszt 100.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż jego realizacja przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

 

7. Zadanie pod nazwą: „Parkour Park”, szacowany koszt 150.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt przeznaczenia terenów sportowo- rekreacyjnych na ul. Wileńskiej do kompleksowej modernizacji. Zadanie to będzie wymagało projektu budowalnego, uwzględniającego funkcje sportowe, rekreacyjne (place zabaw dla najmłodszych, urządzenia dla młodzieży typu skate park i parkour). Z uwagi na czas niezbędny do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt realizacji samego zadania, zasadne jest rozłożenie jego finansowania na lata 2019-2020. Niecelowa jest wycinkowa modernizacja tylko fragmentów kompleksu. Jednocześnie Komisja zarekomendowała przeprowadzenie osobnych konsultacji z mieszkańcami z udziałem wnioskodawców (oprócz tego wniosku złożono jeszcze dwa dotyczące terenu przy Wileńskiej) na temat zakresu modernizacji uwzględniającego zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W tej sprawie z wnioskodawcami kontaktować się będą pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w roku 2019.

 

8. Zadanie pod nazwą: „ Wykonanie boiska do koszykówki” przy Szkole Podstawowej Nr 6, szacowany koszt 150.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż jego realizacja przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

 

 

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”.

 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Michał Kołaciński

>> <
  • Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r.”
  • 1