DODANO: 18.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia WYKAZ 1/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.)  i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 130/VII/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości […]

Ogłoszenie
DODANO: 18.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia Ogłoszenie
DODANO: 16.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia Oferta w trybie art. 19 a
DODANO: 13.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia Oferta w trybie art. 19 a
Informacja
DODANO: 11.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia Informacja
Ogłoszenie
DODANO: 10.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia Ogłoszenie