Instytucja kultury

MOKiS

Zgodnie z Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy [treść Uchwały dostępna TUTAJ], od 01.07.2019 r. funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki” i „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja”, które zostały wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy.

Misją Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest profesjonalna, skuteczna i efektywna realizacja zadań statutowych zgodnie z prawem oraz kompetentna, sprawna i uprzejma obsługa klientów.

Ponadto:

  • promowanie spędzania wolnego czasu poprzez aktywne lub bierne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
  • zapewnienie, że oczekiwania publiczności będą wpływały na nasz program, odzwierciedlając potrzeby kulturalne i zainteresowania odbiorców;
  • wspieranie lokalnych artystów/twórców poprzez promocje ich działań i umożliwienie im prezentowania twórczości;
  • rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ciekawą i różnorodną ofertę warsztatową;
  • wspieranie uczestnictwa w kulturze oraz zrozumienia sztuki poprzez program o charakterze edukacyjnym i partycypacyjnym.

W skład instytucji wchodzą: