Organizacje pozarzadowe

Tabela (w załączonym pliku) przedstawia wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oleśnicy i współpracujących z Urzędem Miasta Oleśnicy.

Celem utworzenia bazy jest ułatwienie komunikacji między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta Oleśnicy. Ze względu na specyfikę III sektora wykaz organizacji pozarządowych jest stale poszerzany i uaktualniany. Dane pochodzą od organizacji, miasto nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców miasta Oleśnicy i zainteresowane zamieszczeniem lub aktualizacją swoich danych proszone są o przesyłanie na adres poczty elektronicznej  k.jaworska@um.olesnica.pl danych zawartych w powyższej w tabeli.

dane_organizacji_tabela