DODANO: 09.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska z wizytą w oleśnickim Centrum Usług Społecznych (video)

Promowanie pozytywnego wizerunku seniorów, popularyzowanie wiedzy na temat procesów starzenia się, potrzeb i potencjału wiekowych rodziców czy dziadków, jest kluczowe dla wspierania kultury dialogu miedzy pokoleniami i kształtowaniu stosunków społecznych w oparciu o zasadę solidarności pokoleń w wielu obszarach życia.

 

Programy międzypokoleniowe mają wiele zalet: osoby starsze odzyskują poczucie własnej wartości i czują się potrzebne.  Dzieci z kolei stają się bardziej wyrozumiałe dla seniorów, dowiadują się o procesie starzenia oraz o tym, że czasami dorośli też potrzebują pomocy.  Ważne jest przy tym poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, przydatności, a więc możliwość aktywności i rozwijania własnych zainteresowań, w tym kontakt z rodziną i społecznością lokalną. Seniorzy szczególnie mocno odczuwają poczucie bycia użytecznym, uznania, życzliwości i przydatności do grupy oraz bycia we wspólnocie.

 

Dodatkowym problemem w mieście był niedobór miejsc przedszkolnych.

 

Mając to wszystko na uwadze, władze Oleśnicy podjęły decyzję o utworzeniu wielofunkcyjnego i wielopokoleniowego CUS.

 

Budynek po dawnym Zespole Szkół Medycznych (tzw. stary szpital) przez lata popadał w ruinę. Obiekt ściśle sąsiadujący z funkcjonującym szpitalem powoli stawał się zagrożeniem dla działania tej placówki.

 

Kiedy dysponujący zaniedbanym budynkiem powiat odstąpił go miastu, zapadła decyzja o ratowaniu tego bezcennego zabytku i nadaniu mu funkcji użytecznej społecznie poprzez ulokowanie Centrum właśnie tam.

 

Gruntowny remont trwał w latach 2015-2018. Na jego przeprowadzenie i funkcjonowanie CUS pozyskano ponad 10 milionów złotych, w tym udział ma także wsparcie z budżetu państwa: premier Beata Szydło przeznaczyła na rzecz oleśnickiej inwestycji 3.576.459 zł. Poinformował o tym w zeszłym roku na specjalnej konferencji wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

 

We wtorek 9 października oleśnickie Centrum Usług Społecznych odwiedziła minister Elżbieta Rafalska, która zapoznała się z ośrodkiem i zasadami jego funkcjonowania. Towarzyszył jej wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz posłowie Beata Kempa i Jacek Świat. Stronę miejską reprezentowali burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński oraz dyrektor MOPS Danuta Szczepanik. Obecne były także władze powiatowe.

 

 

 

Ośrodek obejmuje:

  • Przedszkole dla 91 dzieci
  • Dom Dziennego Pobytu dla ok. 50 seniorów
  • Klub Integracji Społecznej
  • 10 mieszkań chronionych
  • Kuchnię i zaplecze sanitarne oraz wychowawcze

 

Jednostką prowadzącą CUS jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Nadzór nad przedszkolem sprawuje Zespół Oświaty Samorządowej.

>> <
  • Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska z wizytą w oleśnickim Centrum Usług Społecznych (video)
  • 1