DODANO: 20.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Można wykupić mieszkanie komunalne o 90% taniej!

Informujemy o możliwości promocyjnego wykupu przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Zainteresowanym najemcom, którzy złożą wniosek o ich wykup do 14 grudnia 2018 r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 90%.

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy, w godzinach od 08.00 do 16.00 – pok. 103, I p.  lub telefonicznie pod nr 71 798-21-54 oraz w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, w godzinach od 07.30 do 15.30 (pok. 8, parter) lub telefonicznie pod nr 71 398-09-22.

>> <
  • Można wykupić mieszkanie komunalne o 90% taniej!
  • 1