DODANO: 11.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Nagrody recyklingu dla MGK Oleśnica

 

Przedstawiciele Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Dyrektor Finansowy – Sławomir Wers i Dyrektor Techniczny – Grzegorz Odelski w dniu 10.10.2019 roku wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON ENVIRONMENTAL, który odbył się w ramach MTP POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

 

Program Kongresu dotyczył aspektów ekonomicznych funkcjonowania rynku gospodarki odpadami, a także miejsca Polski na wspólnym rynku UE w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie Włoch, Finlandii i Austrii.

 

Gośćmi honorowymi byli Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek  i Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko.

 

W trakcie Kongresu rozstrzygnięto też ogólnopolski Konkurs „Puchar Recyklingu” dla najlepszych samorządów i spółek komunalnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Spośród 30 nagród i wyróżnień za poziomy odzysku, organizację systemu selektywnej zbiórki, edukację ekologiczną i nowoczesne rozwiązania branżowe. Kapituła Konkursu doceniła zaangażowanie i wyniki Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy, przyznając jej 3 nagrody główna i 2 wyróżnienia oraz 1 nagrodę specjalną od firmy „Starpack” producenta worków do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Nagrody główne:

1/Laureat w kategorii „Szklana Statuetka” – za wysoki poziom odzysku odpadów szklanych,

2/ Laureat w kategorii „Złota Bela Makulatury” – za wysoki poziom odzysku odpadów papieru i tektury,

3/ Zwycięzca w kategorii „Zielona Bateria” – za inicjatywy proekologiczne (selektywna zbiórka baterii, elektryczny odkurzacz miejski, wprowadzenie aplikacji Ecoharmonogram, mobilny Miejski Punkt Elektroodpadów).

 

Wyróżnienia w kategorii:

1/ „Lider Zbiórki Tworzyw” – za poziom odzysku odpadów tworzyw sztucznych,

2/ „Lider Recyklingu” – za jeden z najwyższych w kraju wskaźnik poziomu selektywnej zbiórki frakcji przekazywanych do recyklingu.

 

Przedstawiciele MGK w imieniu Zarządu podziękowali Kapitule Konkursu za wysoką ocenę działań Spółki w zakresie selektywnej zbiórki, swoim pracownikom za zaangażowanie, mieszkańcom Oleśnicy za determinację w segregacji, a władzom Miasta za pomoc i współorganizację skutecznego, a teraz także nagradzanego, systemu gospodarki odpadami w Oleśnicy.

 

>> <
  • Nagrody recyklingu dla MGK Oleśnica