DODANO: 13.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy przypomina, że w piątek 15 lutego mija termin składania wniosków o nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy.

Nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Miasta Oleśnicy, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony.   

Podstawą przyznania nagród są szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, o których mowa powyżej, stanowiących element kultury materialnej Miasta Oleśnicy. Pierwsza nagroda wynosi 20.000 zł, dwie drugie po 10.000 zł, trzy trzecie po 7.500 zł. Zachęcamy do składania wniosków.

Joanna Jarosiewicz – skarbnik Miasta Oleśnicy

>> <
  • Nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy