DODANO: 05.11.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Plebiscyt wolontariacki. Zgłoszenia można składać tylko do 5 listopada! Głosowanie od 14.11.2018 r.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wolontariusz roku 2018”.

 

Kategorie, w których można zgłaszać kandydatów, są takie, jak w ubiegłym roku:

 

  1. Organizacja wolontariacka;
  2. Młody Wolontariusz (osoba do 18 roku życia);
  3. Wolontariusz Roku (osoba w wieku 18-55 lat);
  4. Wolontariusz-senior Roku (osoba w wieku powyżej 55 lat o statusie seniora);
  5. Wydarzenie Wolontariackie Roku (które miało miejsce od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.)

 

Zgłoszenia przyjmowane są od 17.10.2018 r. do 05.11.2018 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres: rppolesnica1@gmail.com a także listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz. W przypadku zgłoszeń listownych o ich terminowości decyduje data stempla pocztowego.

 

Głosowanie przeprowadzone zostanie wyłącznie poprzez platformę głosowania, która znajduje się na stronie www.olesnica.pl w części informacyjnej w zakładce „Dla Mieszkańca”. Będzie trwało od 14.11.2018 (nie jak wcześniej informowano od 13.11.18) r. do 04.12.2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4 5 grudnia 2018 r.

 

W załączeniu Regulamin plebiscytu wolontariackiego 2018 wraz z załącznikami.

>> <
  • Plebiscyt wolontariacki. Zgłoszenia można składać tylko do 5 listopada! Głosowanie od 14.11.2018 r.
  • 1