DODANO: 03.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Nowy odcinek ul. Limanowskiego

Od kilku dni można już jeździć nowo wybudowanym odcinkiem ul. Limanowskiego. Wykonywane są jeszcze drobne prace poprawkowe, ale nie zakłóca to użytkownikom komfortowej jazdy. Celem tej inwestycji było lepsze skomunikowanie dwóch stref przemysłowych – przy ul. Energetycznej i przy ul. Krzywoustego oraz zbudowanie alternatywy komunikacyjnej dla samochodów ciężarowych łączącej południową i wschodnią część miasta, z ominięciem centrum. Zapobiegnie to tworzeniu się korków na Rondzie Galickiego. Zakres inwestycji obejmował przebudowę skrzyżowania z ul. Krzywoustego i z ul. Moniuszki, wykonanie nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej, budowę zatok postojowych, dodatkowe przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, dodatkowe oświetlenie uliczne. Korzystne efekty tej inwestycji ułatwiające ruch i poprawiające jego bezpieczeństwo to również lewoskręt z ul. Limanowskiego w ul. Krzywoustego oraz pierwszeństwo dla wyjeżdżających z ul. Limanowskiego w ul. Moniuszki. Roboty budowlane kosztowały 2,8 mln zł. Inwestycja uzyskała 50% dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót była firma BIOBUD z Oleśnicy.
>> <
  • Nowy odcinek ul. Limanowskiego