DODANO: 16.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wczoraj w sali widowiskowej MOKiS-u odbyły się powiatowo-miejskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie których wyróżniono nauczycieli! W obchodach wziął udział Burmistrz Jan Bronś, wiceburmistrz Edyta Małys – Niczypor oraz Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku:

 

Stypendium ufundowane przez proboszczów oleśnickich parafii oraz przez Burmistrza Miasta Oleśnica otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy Jakub Kataryńczuk

 

Specjalne Nagrody Burmistrza Oleśnicy otrzymali:

 1. Pani Sabina Boińska- dyrektor Przedszkola nr 1 w Oleśnicy
 2. Pani Jadwiga Wieczorek- dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 3. Pani Liwia Dziedzic- nauczycielka w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy
 4. Pani Elżbieta Wawrzycka- nauczycielka w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy
 5. Pani Karolina Jóźwiak-Szumska- nauczycielka w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy
 6. Pani Ilona Krotla- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy
 7. Pani Dorota Musiałek- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy
 8. Pani Monika Mitura- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
 9. Pani Marzenna Śliwka- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
 10. Pani Mariola Wróbel- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
 11. Pani Joanna Zawadzka- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 12. Pani Dorota Czuba- nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 13. Pani Joanna Kajmowicz- nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 14. Pani Małgorzata Czapiga-Maciąg- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 15. Pani Małgorzata Górko- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 16. Pani Anna Antosiewicz- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy
 17. Pani Bogumiła Marciniak- prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oleśnicy

 

Nagrody Burmistrza otrzymali również:

 1. Pani Elżbieta Kokot- dyrektor Przedszkola nr 3 w Oleśnicy
 2. Pani Ewa Grab- dyrektor Przedszkola nr 4 w Oleśnicy
 3. Pani Jadwiga Grodzka- dyrektor Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
 4. Pani Maria Kaczmarek-Łysek- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy
 5. Pani Janina Zdanowicz- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
 6. Pani Wioletta Bilińska- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
 7. Pan Kazimierz Ubowski- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 8. Pani Dorota Rasała-Świtoń- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 9. Pani Małgorzata Uruska- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

 

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:

Pani Małgorzata Pelczarska- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy.

 

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała:

Pani Beata Rubaszewska –nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy .

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 

 1. Pani Wanda Chirowska- nauczyciel-bibliotekarz II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
 2. Pani Eleonora Marmajewska-Basińska- nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
 3. Pani Krystyna Arciszewska- wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy
 4. Pani Regina Lewańska- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
 5. Pani Wiesława Dudziak- sekretarka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
 6. Pani Izabela Łukawska- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 7. Pan Waldemar Wyglądacz- nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 8. Pani Alina Rudzińska- nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 9. Pan Dariusz Świerczyński- nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 10. Pani Iwona Kamińska- nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 11. Pani Barbara Jakubczak- wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 12. Pani Agnieszka Gorzelak- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 13. Pani Korina Sosnowska- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

 

 1. Pani Agnieszka Kowalczyk – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 2. Pani Beata Kubów – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 3. Pani Hanna Ługowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 4. Pani Jolanta Wielocha – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
 5. Pani Mirosława Wójcik – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 6. Pani Krystyna Zamiara- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 7. Pani Hanna Musiał-Krzywiecka- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Pani Monika Stadniczenko – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 2. Pani Elżbieta Ubowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:

 

 1. Pani Marta Babicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 2. Pani Anna Biała – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy
 3. Pani Dorota Olejnik – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy

 

 

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady Młodzieży:

I miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

II miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

III miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

 

W kategorii szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

 

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

 

Bony na zakupy sprzętu sportowego za udział we współzawodnictwie sportowym otrzymały również następujące szkoły:

 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

 

Jako animatorzy sportu szkolnego wyróżnili się:

 

1) Pani Beata Grzybek- nauczycielka SP nr 8 w Oleśnicy

2) Pani Marlena Waga- nauczycielka SP nr 7 w Oleśnicy

3) Pan Mariusz Krawczykowski- nauczyciel SP nr 2 w Oleśnicy

4) Pan Włodzimierz Siedlecki- nauczyciel SP w Międzyborzu,

5) Pan Sebastian Stekiel- nauczyciel SP2 w Twardogóra,

6) Pani Beata Surdej- nauczycielka ZSZ w Oleśnicy,

7) Pani Marta Kowalska- nauczycielka SP nr 4 w Oleśnicy,

8) Pani Anna Boczkowska- nauczycielka SP nr 3 w Oleśnicy,

9) Pani Marta Imiela- nauczycielka I LO w Oleśnicy,

10) Pani Agnieszka Jezierska- nauczycielka II LO w Oleśnicy,

11) Pan Dariusz Świerczyński- nauczyciel SP 6 w Oleśnicy,

12) Pani Marta Wilkowska- nauczycielka SP3 w Sycowie.

>> <
 • Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej