DODANO: 13.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

Oferta w trybie art. 19 a

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta rozpatrywana w trybie art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w załączeniu.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.