DODANO: 24.04.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami – (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości  przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokale mieszkalne w budynku przy ul. Lwowskiej 2, Łużyckiej 6, 11 Listopada 7, Sinapiusa 13a, 11 Listopada 6b w Oleśnicy na rzecz najemców) – wykaz nr 12/2018,
  2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokale mieszkalne w budynku przy ul. 3 Maja 15, Wrocławskiej 4, Prusa 6, Poniatowskiego 4a, Wojska Polskiego 18f, Otwartej 5a i 5b w Oleśnicy na rzecz najemców) – wykaz nr 13/2018,
  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 23 w Oleśnicy na rzecz najemcy) – wykaz nr 14/2018.
>> <
  • Ogłoszenie