DODANO: 16.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami – (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  1. sprzedaży w drodze przetargowej (udział w wysokości 4/108 części w działkach gruntu: nr 8/2 AM 6 – zabudowanej budynkami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi /prawo wyłącznego korzystania z pomieszczeń mieszkalnych przy ul. Wielkopolnej 46 w Oleśnicy/, nr 8/1 AM 6 – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, nr 8/3 AM 6 – przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej) – wykaz nr 31/2018.
>> <
  • Ogłoszenie
  • 1