DODANO: 17.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami – (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

1. sprzedaży w drodze przetargowej (działki gruntowe nr 79 AM 92, nr 162, 176, 177 AM 94 przy ul. Belgijskiej w Oleśnicy – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna wolnostojącą) – wykaz nr 32/2018,

2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sejmowej 4, Tołstoja 20, Tołstoja 21 w Oleśnicy na rzecz najemców) – wykaz nr 33/2018,

3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kościelnej 18 w Oleśnicy na rzecz najemcy) – wykaz nr 34/2018.

>> <
  • Ogłoszenie
  • 1