DODANO: 19.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

 

  1. Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (działka gruntu nr 21 AM 26 przy ul. Reymonta 33- na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego)– wykaz nr 35/2018.
>> <
  • OGŁOSZENIE