DODANO: 07.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub bezpośredniego powierzenia w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym na: Obsługę komunikacji miejskiej w Oleśnicy w latach 2020-2022 zamieszczane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o  transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 poz. 2016 ze zm.)

 

  1. Nazwa i adres organizatora przewozów: Gmina Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica
  2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony albo bezpośrednie powierzenie a którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o transporcie drogowym (Dz. U. 2018 poz. 2016 ze zm.)
  3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy: publiczny transport drogowy – komunikacja miejska na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
  4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy: 03.2020 r., albo przewidywana data bezpośredniego powierzenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o transporcie drogowym –  16 marca 2020 r.
  5. Przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usług: 1 kwietnia 2020 r.
  6. Miejsca zamieszczenia ogłoszenia:

Tablica ogłoszeń w siedzibie organizatora

>> <
  • Ogłoszenie