DODANO: 09.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
 
Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na likwidacji źródła ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go przyjaznym środowisku źródłem ogrzewania przyjmowane będą w sposób ciągły w trakcie obowiązywania uchwały w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.
 
Ilość pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń będzie uzależniona m.in. od wysokości posiadanych środków do rozdysponowania na ten cel w budżecie Gminy Miasta Oleśnicy. W danym roku budżetowym rozpatrywane będą tylko te zgłoszenia, w których termin realizacji zadania nie przekracza dnia 30 listopada danego roku budżetowego. Obowiązujące DRUKI oraz ZASADY UDZIELANIA DOTACJI dostępne są pod linkiem http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/1797/akt.pdf  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać  w pok. nr 102 Urzędu Miasta Oleśnicy tel. 71 798 21 52.
>> <
  • Ogłoszenie