DODANO: 30.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Ogłoszenie

Urząd Miasta Oleśnicy informuje o możliwości wykupu przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem promocyjnej bonifikaty.

 

Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup w okresie od dnia 1 października 2019r. do dnia 20 grudnia 2019 ri zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 90%.Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy, codziennie w godzinach od 0800 do 16 00 – pok.103, I p. – lub telefonicznie pod nr 071 798-21-54, oraz w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, codziennie w godzinach od 07 30 do 15 30 (pok. 8, parter) lub telefonicznie pod nr 071 398-09-22.

>> <
  • Ogłoszenie