DODANO: 24.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

  1. dzierżawy w drodze bezprzetargowej  (nieruchomości gruntowe położone w Oleśnicy, obręb Lucień, Rataje, Wądoły, Oleśnica, – na rzecz dotychczasowych dzierżawców – nieruchomości  przeznaczone pod uprawy warzyw, uprawy rolne) – wykaz  nr 1/2018.
>> <
  • Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości