DODANO: 29.12.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Biznes, Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na terenie Oleśnicy w drodze przetargowej

WYKAZ 40/2018

 

nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowejNa podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204/, Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 31/VIII/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości:

Lp. Adres nieruchomości Numer działki Arkusz mapy Pow. działki w ha KW nr Cena działki
1 Oleśnica, ul Strefowa 15/11 40 1,0976 WR1E/00039161/2 505 000,00 zł
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, oznaczona jest symbolem 4.P jako tereny produkcyjne, składy, magazyny.
  • Przedmiotowa działka posiada kształt trapezu prostokątnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Obszar działki w użytkowaniu rolniczym.
  • W sąsiedztwie granic działki przebiegają instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
  • Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. W oddaleniu ok. 600 m przebiega droga wojewódzka nr 451.
  • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 28 grudnia 2018 r. do dnia 17 stycznia 2019r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204/ upływa z dniem 7 lutego 2019r.wykaz_AM_40_15_11

>> <
  • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na terenie Oleśnicy w drodze przetargowej