DODANO: 29.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Pomoc społeczna

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje, jak ją otrzymać, co daje posiadaczowi?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny rodzicowi lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, w księgarniach, sklepach, w opłacie paszportowej i w innych ulgach. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

 

Żeby otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (z podaniem peseli dzieci, obecnego adresu zamieszkania) oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dziale Świadczeń Społecznych przy ul. Kilińskiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 757 09 34.

 

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach:

www.empatia.mpips.gov.pl    i    www.rodzina.gov.pl

 

Wniosek o ogólnopolską kartę dużej rodziny

 

Ulgi Ogólnopolskiej KDR

>> <
  • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje, jak ją otrzymać, co daje posiadaczowi?