DODANO: 18.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Oleśnica drugi rok z rzędu „Samorządowym Liderem Edukacji”! Otrzymała także dodatkowy tytuł: Lidera Jakości Kształcenia

W 2017 roku największa inwestycja w uczniów w historii oleśnickiego samorządu, którą miasto zrealizowało w tej kadencji, została dostrzeżona i nagrodzona. Oleśnica otrzymała tytuł i certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji, a burmistrz Michał Kołaciński został uhonorowany „Nagrodą Nadzwyczajną Mecenas Wiedzy”.

 

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

 

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Certyfikat ten jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.

 

Działania związane z unowocześnianiem edukacji w Oleśnicy wciąż budzą zainteresowanie w kraju. Komisja certyfikacyjna programu potwierdziła we wrześniu swoją opinię o kolejnym roku rozwoju oleśnickiej oświaty: „działalność w sferze lokalnej polityki oświatowej [w Oleśnicy] zasługuje na najwyższe uznanie, gdyż prowadzona jest efektywnie, nowocześnie, skutecznie, w oparciu o najwyższe standardy jakościowe”.

 

Dalej w oficjalnym zawiadomieniu adresowanym do burmistrza Michała Kołacińskiego czytamy: „Wyniki akredytacji w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” dowodzą, iż należą Państwo do elitarnego grona polskich samorządów, które zadania edukacyjne traktują nie tylko priorytetowo, ale podejmują je w sposób wręcz wzorcowy, wdrażając rozwiązania zaskakujące swoją nowoczesnością, prekursorstwem, wysoką jakością dla interesariuszy lokalnych czy zgodnością z ich potrzebami. Czujemy się zaszczyceni, że będziemy mogli wręczyć certyfikat >>Samorządowy Lider Edukacji<< władzom Miasta Oleśnicy”.

 

W samej syntezie dotyczącej recertyfikacji Oleśnicy opinii eksperci piszą:

 

„Gmina Miasto Oleśnica podejmuje nadal efektywne i skuteczne działania w obszarze zarządzania oświatą, mając na uwadze stale zmieniające się potrzeby uczniów, rodziców czy nauczycieli, uwzględniając przy tym rolę edukacji w progresie JST, jak również możliwości finansowe, organizacyjne czy infrastrukturalne. Co bardzo istotne, certyfikowany podmiot systemowo i co najważniejsze – racjonalnie – wdrożył rozwiązania organizacyjne wynikające z centralnej reformy oświatowej, dzięki czemu mógł uniknąć perturbacji związanych np. z redukcją zatrudnienia wśród nauczycieli (…). Jest to dowód na dobre zarządzanie tym obszarem aktywności samorządowej przez władze Miasta, co jest dobrym prognostykiem na kolejne lata kierowania polityką oświatową (…)

 

Komisja docenia fakt rozpoczęcia przez władze samorządowe prac nad wypracowaniem dokumentu pn. >>Polityka Rozwoju Oświaty w Gminie Miasto Oleśnica w latach 2020-2030<< (…)

 

Komisja docenia także osobiste zaangażowanie burmistrza Michała Wincentego Kołacińskiego w realizację tak wielu inicjatyw mających pośredni i bezpośredni wpływ na systemowe zarządzanie gminną oświatą. Zdaniem ekspertów burmistrz bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków nadzorczych, na bieżąco konsultuje swoje poczynania z interesariuszami edukacyjnymi oraz jest otwarty na innowacje edukacyjne, które chętnie finansuje. Na pochwałę zasługuje jego zaangażowanie w całościowe wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz dbałość o zapewnienie optymalnych warunków infrastrukturalnych”.

 

Gala finałowa edycji 2018 odbyła się w październiku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Z dolnośląskich miast średniej wielkości certyfikatem objęto oprócz Oleśnicy tylko Dzierżoniów, a z mniejszych Wisznię Małą i Zgorzelec.

 

 

Dodatkowo burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński odebrał przyznaną Oleśnicy nagrodę „Lider jakości kształcenia”. Jest to wyróżnienie dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST. Oprócz naszego miasta „Liderem jakości kształcenia” zostały jeszcze tylko Elbląg, Dzierżoniów, Międzychód, Czeladź i powiat wodzisławski.

 

 

 

>> <
  • Oleśnica drugi rok z rzędu „Samorządowym Liderem Edukacji”! Otrzymała także dodatkowy tytuł: Lidera Jakości Kształcenia
  • 1