DODANO: 24.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

Oleśnicki Budżet Obywatelski: propozycje zadań przyjmowane są do końca wakacji

Przypominamy, że propozycje zadań do OBO 2019 przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 r.

 

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego od 2015 roku mieszkańcy współtworzą budżet Oleśnicy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

 

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy, tj. Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które miasto może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy oleśniczanin. Wystarczy uzyskanie na specjalnym formularzu poparcia od co najmniej 15 mieszkańców Oleśnicy.

 

formularz zgłoszenia zadania

wykaz osób popierających

 

Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji konsultowane jest z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co odnotowywane jest na formularzu zgłoszenia. Jeśli projekt spełnia kryteria Uchwały regulującej funkcjonowanie OBO, przechodzi do fazy kontroli pod względem formalnym i prawnym. Zadania, które przejdą taką weryfikację pomyślnie trafiają do etapu głosowania.

 

Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który (podobnie jak formularz poparcia) dostępny jest na stronie internetowej miasta www.olesnica.pl, można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

 

Formularze zgłoszenia zadań wraz z listami poparcia dla projektu składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 mija 31 sierpnia 2018 r.

 

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie budżetem obywatelskim podjęto uchwałę o zwiększeniu puli środków na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców Oleśnicy aż do 600.000 zł.

 

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań, przy czym oddane głosy grupuje się według poniższych zasad:

1) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 300.000 zł;
2) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 240.000 zł;
3) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych: łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 60.000 zł.

 

Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznaczone zostaną w projekcie budżetu 2019 na inne inicjatywy lokalne.
Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Oleśnicy na rok 2019.

 

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

 

>> <
  • Oleśnicki Budżet Obywatelski: propozycje zadań przyjmowane są do końca wakacji
  • 1