DODANO: 28.01.2013 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Otrzymają medale w dowód uznania

Przed jutrzejszą sesją Rady Miasta Oleśnicy pięciu mieszkańców miasta zostanie uhonorowanych medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2012 r., medale otrzymają: Elżbieta Śmitkowska (złoty medal), Leokadia i Stanisław Grabkowie (srebrny medal) oraz Kazimiera i Bronisław Zdębowie (srebrny medal).

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” jest to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Medal został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Stanowi on uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością, przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Celem wręczenia medalu jest przede wszystkim okazanie wysokiego uznania tym, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Odznaczenie to otrzymują rodzice, których troje lub więcej dzieci wzorowo odbyło zasadniczą służbę wojskową.

(Fot. Ryszard Kałużny)

>> <
  • Otrzymają medale w dowód uznania