DODANO: 19.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Owacje za oświatę

Podczas ostatniej sesji VII kadencji dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Danuta Leśniewska przedstawiła, w imieniu burmistrza, informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.

 

Nakłady na miejską oświatę w tym okresie zrealizowano na poziomie nieco ponad 38 mln zł, a odnotowane liczne osiągnięcia potwierdzają, iż była to wyjątkowo dobra inwestycja, inwestycja w nasze dzieci!

 

Po wystąpieniu dyrektor Leśniewskiej, radni oklaskami na stojąco pogratulowali obecnym na sesji dyrektorom jednostek oświatowych i burmistrzowi Michałowi Kołacińskiemu oraz podziękowali za ogromny wysiłek, którego efektem jest doskonała kondycja oleśnickiej oświaty.

 

Warto przypomnieć, że Oleśnica drugi rok z rzędu otrzymała certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” i otrzymała także dodatkowy tytuł: Lidera Jakości Kształcenia. Więcej na ten temat.

>> <
  • Owacje za oświatę
  • 1