DODANO: 28.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Plebiscyt wolontariacki. Zgłoszenia można składać od 4 listopada do 29 listopada 2019 roku.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wolontariusz roku 2019”.

 

KATEGORIE KONKURSU

  1. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
  2. MŁODY WOLONTARIUSZ ROKU 2019 – OSOBA DO 18 ROKU ŻYCIA
  3. WOLONTARIUSZ ROKU 2019 – OSOBA DOROSŁA 18 – 55.
  4. WOLONTARIUSZ ROKU 2019 – OSOBA DOROSŁA 55+ (O STATUSIE SENIORA)
  5. WYDARZENIE WOLONTARIACKIE ROKU 2019 – INSTYTUCJE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE, KOŁA/ KLUBY WOLONTARIACKIE ITP. Wydarzenie, które miało miejsce w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są od 04.11.2019 r. do 29.11.2019 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres: rppolesnica1@gmail.com a także listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz. W przypadku zgłoszeń listownych o ich terminowości decyduje data stempla pocztowego.

 

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU 2019”

 

O przyznaniu tytułu „Lauru Wolontariusza 2019” decyduje KAPITUŁA HONOROWA powołana na mocy uchwały MRDPP, składająca się z osób, przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli w kategorii „WYDARZENIE WOLONTARIACKIE”, którzy byli laureatami statuetek LAUR WOLONTARIATU w latach 2016 – 2018. Kapitułę tworzą również osoby które otrzymały w tych latach statuetkę LAUR HONOROWY.

 

Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ul. Kochanowskiego 4, 12 grudnia 2019 r.

 

Regulamin plebiscytu wolontariackiego 2019 do pobrania poniżej wraz z załącznikami:

 

>> <
  • Plebiscyt wolontariacki. Zgłoszenia można składać od 4 listopada do 29 listopada 2019 roku.