DODANO: 12.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Rewolucji w oleśnickiej oświacie ciąg dalszy. Kolejny krok w stronę ucznia!

Proces informatyzacji naszych szkół utrzymuje wysokie tempo. W 2017 roku Miasto Oleśnica uzyskało ze środków unijnych 2.322.209,35 zł. Z własnych środków dołożyło kwotę 830.395,95 zł.

 

Dzięki temu oleśnicka oświata została doposażona w sprzęt dydaktyczny w niespotykanej dotychczas ilości. Zakupiono, dostarczono i uruchomiono:

 

  • 615 notbooków,
  • 28 monitorów interaktywnych,
  • 20 szaf do przechowywania i ładowania komputerów,
  • 20 wizualizerów.

 

Zakupiono również pracownię matematyczno – przyrodniczą dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

 

Dzięki wiedzy i kompetencji nauczycieli oleśnickich szkół powyższy sprzęt jest już wykorzystywany w procesie nauczania.

 

Niemal wszystkie (z wyjątkiem SP 8)  szkoły zostały połączone siecią światłowodową.  Już w I etapie projektu e- Oświata, szkoły zostały wyposażone w wewnętrzną sieć WI-FI, w II etapie dostosowano tę sieć do tzw. „szybkiego Internetu” (powyżej 100 Mb/s).

 

W 2018 r. rozstrzygnięto przetargi  na rozbudowę serwerowni, która jest sercem systemu. Obecnie montowane są nowe urządzenia – serwery typu blade, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, okablowanie itp. Dzięki tym inwestycjom powstaje lokalna oświatowa chmura.

 

Istotnym elementem e-Oświaty II jest kontent dydaktyczny, zwierający co najmniej 50.000 ćwiczeń, gier, testów, obrazów i filmów (w rozdzielczości HD) ze wszystkich przedmiotów.

 

W piątek 12 października podpisano z gdyńską firmą Nuadu Sp. z o.o. umowę na wspomniany kontent do platformy edukacyjnej. Jest to ostatni etap realizacji projektu e-Oświata II.

 

 

Rewolucyjnym i jedynym w kraju jest rozwiązanie pozwalające nauczycielowi odnotowywać prace prowadzone na platformie bezpośrednio w elektronicznym dzienniku. Funkcjonalność ta zapewne ucieszy wielu rodziców, którzy jeszcze dokładniej będą mogli śledzić postępy swoich dzieci w nauce.

 

Z innych udogodnień tego projektu możemy wymienić między innymi możliwość powtórzenia całej lekcji zapisanej na platformie, możliwość konsultacji z nauczycielem  czy dostęp z dowolnego miejsca do podręczników bez konieczności ich noszenia!

 

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  na koniec roku.

 

Należy podkreślić, że większość ww. funkcjonalności jest już zrealizowana lub znajduje się w trakcie realizacji. To nie są plany, to jest już oleśnicka szkolna rzeczywistość.

 

Wszystkie wymienione działania mają przybliżyć metody nauczania w oleśnickich szkołach do wymogów współczesnych czasów.

 

>> <
  • Rewolucji w oleśnickiej oświacie ciąg dalszy. Kolejny krok w stronę ucznia!
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1